دفتر سابق اوزان و مقیاس‌ها در «هفت‌خواهران»، لندن

یکا یا واحد اندازه‌گیری کوچک‌ترین پیمانه و معیار اندازه‌گیری و شمارش است. یکی از جنبه‌های مشترک بین همهٔ اندازه‌گیری‌ها وجود یک یکای اندازه‌گیری است. دانشمندان برای آن‌که رقم‌های حاصل از اندازه‌گیری‌های مختلف یک کمّیت با هم مقایسه‌پذیر باشند، در نشست‌های بین‌المللی توافق کرده‌اند که برای هر کمّیت، یکای معینی تعریف کنند. دانشمندان، با انجام بررسی‌هایی، نتیجه گرفته‌اند که یکای هر کمّیت باید به گونه‌ای باشد که در شرایط فیزیکیِ تعیین‌شده تغییر نکند و در دسترس باشد. این یکاها باید دست‌یافتنی و تغییرناپذیر باشند که البته ممکن است تأمین هر دوی این ویژگی‌ها با هم، کار ساده‌ای نباشد؛ به طور نمونه اگر قرار است استاندارد کیلوگرم یک جسم تغییرناپذیر باشد، باید این جسم دور از دسترس باشد، یعنی در جایی نگهداری شود که از هرگونه تغییر و تحول و دستکاری کردن در امان باشد. توافق‌های مربوط به استاندارها، حاصل یک رشته مذاکرات بین‌المللی در «کنفرانس بین‌المللی عمومی اوزان و مقیاس‌ها» بوده‌است. این مجموعه یکاهای مورد توافق بین‌المللی را به‌اختصار دستگاه بین‌المللی یکاها می‌نامند.

جستارهای وابسته

سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها

عمده ترین واحدهای شمارش و اندازه گیری:

١ – واحد شمارش انسان و شتر : نفر

۲ – واحد شمارش کفش و جوراب : جفت

۳ – واحد شمارش سیگار : نخ

۴ – واحد شمارش صابون : قالب

۵ – واحد شمارش تخم مرغ : دانه

۶ – واحد شمارش گواهینامه : فقره

۷ – واحد شمارش درب و پنجره : عدد

۸ – واحد شمارش مغازه، خانه و باغ : باب

۹ – واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب : دست

۱۰ – واحد شمارش درخت : اصله

۱۱ – واحد شمارش پتو ، فرش : تخته

۱۲ – واحد شمارش پارچه : توپ

۱۳ – واحد شمارش تفنگ : قبضه

۱۴ -واحد شمارش کاغذ : بند

۱۵ – واحد شمارش مجله و کتاب : جلد

۱۶ -واحد شمارش هواپیما و کشتی : فروند

۱۷ – واحد شمارش سگ و پلنگ : قلّاده

۱۸ – واحد شمارش گل و آهن آلات : شاخه

۱۹ – واحد شمارش دایره، جهت، زاویه : درجه

۲۰ – واحد شمارش چک بانکی : فقره

۲۱ – واحد شمارش ماشین آلات، خودرو (اتومبیل)، تلویزیون و یخچال : دستگاه

۲۲ – واحد شمارش گوسفند و گاو : رأس

۲۳ – واحد شمارش پنبه : عدل

۲۴ -واحد شمارش حمام : واحد

۲۵ – واحد شمارش نان : قرص

۲۶ – واحد شمارش قنات و چاه : رشته

۲۷ – واحد شمارش عکس : قطعه

۲۸ – واحد شمارش فیلم عکاسی و لاستیک : حلقه

۲۹ – واحد اندازه گیری سرما و گرما : سانتی گراد

۳۰ – واحد اندازه گیری راه : کیلومتر

۳۱ – واحد اندازه گیری حجم آب : مترمکعب

۳۲ – واحد اندازه گیری بنزین، نفت و گازوئیل : لیتر

۳۳ – واحد اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد : بادنگار

۳۴ – واحد اندازه گیری سرعت باد : بادسنج

۳۵ – واحد اندازه گیری زمین : متر

  • پیوست B از ، ویرایش ۲۰۰۲.