یوکابِد(عبری:יוֹכֶבֶד به معنی یهوه جلال اوست) همسر عمران و مادر هارون، موسی و میریام(کُلثُم) است. یوکابد خواهر قاهت پدر عمران و عمه شوهرش بود. یوکابد دختر لاوی بن یعقوب و ملشه است، که وقتی لاوی شصت و چهار سال داشت، زاده شد. پس از تولد موسی، یوکابد سه ماه به او شیر داد و آنگاه او را در زنبیل قرار داده به رود نیل سپرد.

در قرآن، نام مادر موسی ذکر نشده است؛ در قرآن آمده است که خدا به مادر موسی الهام کرد که پسرش را به آب بسپارد و به او آگاهی داد که خدا فرزندش را به سوی او باز می‌گرداند و او را از پیامبران قرار خواهد داد. نام یوکابد در برخی روایات و تفاسیر اسلامی آمده است.

  • عاطف الزین، سمیح، داستان پیامبران علیهم السلام در قرآن، ترجمه علی چراغی، اول، تهران: ذکر، ۱۳۸۰، ISBN 964-307-163-4
  • کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، ۱۳۷۹، ISBN 964-331-068-X