گویش ایتالیایی جنوبی
Italiano Meridionale
زبان بومی در:  ایتالیا
منطقه آبروتزو، آپولیا، باسیلیکاتا، کالابریا، کامپانیا، لاتزیو، مارکه، مولیز.
تعداد گویشوران
حدود ۱۱ میلیون نفر  (بدون تاریخ)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۱ it
ایزو ۶۳۹-۲ ita
Dialects

ایتالیایی جنوبیگویشی است از زبان‌های رومی از گروه ایتالیایی غربی که در کشور ایتالیا در مناطق جنوبی تکلم می‌شود و حدود یازده میلیون تن گویشور دارد. برخی‌ها آن را گویشی از زبان ناپلی و برخی گویشی از زبان ایتالیایی می‌دانند. به نوبه خود لهجه‌های متعددی نیز دارد.