گود زنبورک‌خانه که گاه چال زنبورک‌خانه نیز نامیده می‌شد، نام یکی از محلات قدیمی تهران بود که در نزدیکی سر قبر آقا در شمال خیابان مولوی امروزی قرار داشت.

تاریخچه و نامگذاری

تهران در زمان شاه تهماسب اول دارای بارویی شد با ۴ دروازه و خندقی که در گرداگرد آن حفر نموده بودند. از آنجا که خاک به‌دست آمده از خندق برای ساختن برج‌های این بارو کافی نبود، مبادرت به خاک‌برداری از پنج محل در داخل شهر نمودند که در نتیجه پنج گودال به‌وجود آمد که به نام‌های چاله‌میدان، چاله‌حصار، گود فیل‌خانه، گود دروازه محمدیه و گود زنبورک‌خانه معروف شدند.

زنبورک نام نوعی سلاح گرم و بزرگ بود که مابین توپ و تفنگ قرار داشت و زنبورک‌چیان آنرا بر پشت شتر و یا دیگر چهارپایان حمل نموده و آتش می‌کردند. به محل نگاهداری زنبورک‌ها زنبورک‌خانه گفته می‌شد. شترها، قاطرها و مهمات زنبورک‌ها در این گود نگهداری می‌شد و به همین دلیل آنرا گود زنبورک‌خانه می‌نامیدند.

موقعیت مکانی

در تهران دورهٔ ناصری، گود زنبورک خانه در نزدیکی سر قبر آقا (خیابان مولوی کنونی) قرار داشت. فرماندهٔ زنبورک‌چیان که زنبورک‌چی باشی نامیده می‌شد در نزدیکی باغ ایلچی که اینک گذر عباس آباد است اقامت داشت. در شمال گود، گذر زنبورک‌چی قرار داشت که در امتداد گذر لوطی صالح بنا شده بود و عمارت و باغ وزیر مختار انگلیس در غرب و جنوب آن قرار داشت. امروزه این گود پر شده و خانه‌سازی بر رویش صورت گرفته است.

^  در شمال بقعهٔ سید اسماعیل
^  در محلهٔ سنگلج
^  در محله دروازه قزوین
^  در محله پاقاپق