گرومبات (به لاتین: Grumbates) برپایهٔ گزارش تاریخنگار رومی امیانوس مارسلینوس پادشاه خیون‌ها بوده‌است. امیانوس اشاره‌هایی به نبرد او با شاپور دوم ساسانی(۳۰۹-۳۸۰ میلادی) نموده‌است. او را مردی خردمند و کشورگشا دانسته‌اند.

  • هاشم رضی، متون شرقی و سنتی زرتشتی، جلد یکم، چاپ یکم، نشر بهجت۱۳۸۴، ISBN 964-6671-65-9
  • لغتنامهٔ دهخدا، سرواژهٔ گرومباتس