گربه‌ماهی
سن: تریاسیک - تا امروز
Ameiurus melas by Duane Raver.png
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: مهره‌داران
رده: پرتوبالگان
راسته: استخوانچه‌داران

گربه‌ماهی یا سگ‌ماهی یا ماهی سبیلو (به انگلیسی: Catfish) نام گروه بزرگ و گوناگونی از پرتوبالگان است. بیشتر این ماهیان سبیل‌هایی در اطراف دهان خود دارند و دلیل نام‌گذاری آنها به گربه‌ماهی نیز وجود همین سبیل‌ها است. انواع گوناگون این ماهی در اقیانوس هند، مجمع الجزایر مالاریاو پراکنش آن درسراسر سواحل شمالی دریای عمان وبخش شرقی خلیج فارس تا بوشهر می‌باشد. این ماهی اندازه متوسط داشته ودر آبهای نزدیک بستر سطح دریادارند، در دریاهای گرمسیر ونیمه گرمسیر تقریباً در تمام دنیا پراکنده می‌باشند. گربه‌ماهیان از گونه‌های مهم جانوری در دنیا محسوب می‌شوند و بدلیل حضور در نقاط مختلف جهان تنوع قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. حضور این گروه از ماهیان در نقاط مختلف جهان در دماهاوارتفاعات مختلف تنوع قابل ملاحظه‌ای به آنها داده‌است. این ماهیان دارای کاربردهای بسیار متنوعی هستند، برخی مانندگربه ماهی کانالی در تکثیر و پرورش اهمیت دارند. این ماهی مهمترین ماهی پرورشی کشور ایالات متحده‌است. تعداد زیادی ازآنها مانند کوریدوراس برای نگهداری زینتی مناسبند. صید بعضی از آنها مانند pla buk در جنوب شرق آسیا اهمیت فوق العاده‌ای دارد، و بسیاری از کاربردهای گوناگون پزشکی، توریستی، ورزشی و تجاری هر کدام از گونه‌ها دارند. در این میان ماهی اسبله جزو معدود ماهیانی است که تمامی خصوصیات یادشده را به تنهایی دارا می‌باشد. بدلیل همین خصوصیات در سراسر جهان اهمیت زیادی به این ماهی داده می‌شود، که در هر کشور این اهمیت به علت یکی از زمینه‌های فوق است.

گربه‌ماهی فاقد پولک است.