آئین بهائی
Bahai star.svg

شخصیت‌های اصلی

بهاءالله
سید علی‌محمد باب · عبدالبهاء
میرزا محمدعلی
شوقی افندی

نوشته‌ها
کتاب اقدس · کتاب ایقان

کلمات مبارکه مکنونه
رساله سوال و جواب
کتاب بیان · هفت وادی
کتاب عهدی · الواح وصایا

مؤسسات

نظم اداری
ولی امرالله
بیت‌العدل اعظم
محافل روحانی

تاریخچه

تاریخچه دیانت بهائی
بابیان · شیخ احمد احسائی

شخصیت‌های بارز

مارثاروت · ایادیان امرالله
بدیع · حروف حی

بیش‌تر

نشانه‌ها · احکام
آموزه‌ها · ادبیات
گاهشماری
· نقد بهائیت· نقد بابیه·بهائی‌ستیزی
فهرست مقالات بهائی

دور بهائی از اظهار امر سید علی محمد باب (مؤسس دین بابی) در سال ۱۸۴۴ میلادی آغاز شده‌است. سال بهائی مانند سال خورشیدی ۳۶۵ روز است که از ۱۹ ماه ۱۹ روزه تشکیل شده‌است که جمعاً ۳۶۱ روز می‌شود و چهار روز باقی‌مانده که در سالهای کبیسه پنج روز می‌گردد، به ایام هاء مشهور است.

ایام هاء

در هر سال ۴ روز و در سال‌های کبیسه ۵ روز باقی می‌ماند که به ایام هاء در دین بهائی نام‌گذاری شده‌است. این ایام دقیقاً قبل از شهرالعلاء (ماهی که در آن بهائیان روزه می‌گیرند) قرار گرفته‌است و به نوعی تأکیدی بر اهمیت ماه روزه در این دین می‌باشد.

ماه‌ها

تغییر گاهشماری بهائی توسط بیت العدل در سال ۱۳۹۴

بیت العدل حیفا در نامه مورخه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴ (میلادی)، تقویم جدیدی را برای استفاده بهائیان اعلام کرد. بیت العدل تاریخ بعضی روزهای تاریخی بهائی مانند تولدت بهاءالله و باب را در تقویم جدید تغییر داد و از بهائیان خواست که از سال ۱۳۹۴ معادل سال ۱۷۲ بهائی به تقویم جدید عمل کنند (پیام بیت العدل،  مورخه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴). در همان نامه بیت العدل دلیل این تغییرات را ابهام در برخی تاریخ‌ها و تطبیق ایام قمری و شمسی با وقایع نجومی اعلام کرد که در بیانات بهاءالله حل نشده باقی مانده بود. شوقی افندی  در نوشته‌ای  به این عدم تطابق روزها اشاره کرده و از شمسی شدن تمام روزها در آینده خبر داده است؛ ولی جزیئیات آن را مطرح نکرده است.

دیانت بهایی هیچ فرقه و شاخه ای ندارد و شوقی افندی تنها ولی امر دیانت بهایی بودند.

ایام محرمه

جدول ایام محرمه بر طبق ماه‌های بهائی
عنوان تاریخ بهائی تاریخ میلادی تعطیلی کسب و کار
نوروز بهایی (سال نو) ۱ شهر البهاء ۲۱ مارس بلی
اولین روز عید رضوان ۱۳ شهر الجلال ۲۱ آوریل بلی
نهمین روز عید رضوان ۲ شهر الجمال ۲۹ آوریل بلی
دوازدهمین روز عید رضوان ۵ شهر الجمال ۲ می بلی
اظهار امر باب ۷ شهر العظمة ۲۳ می بلی
وفات بهاءالله ۱۳ شهر العظمة ۲۹ می بلی
تیرباران باب ۱۷ شهر الرحمة ۹ ژوئیه بلی
میلاد باب ۵ شهر العلم ۲۰ اکتبر بلی
میلاد بهاءالله ۹ شهر القدرة ۱۲ نوامبر بلی
روز میثاق ۴ شهر القول ۲۶ نوامبر خیر
صعود عبدالبهاء ۶ شهر القول ۲۸ نوامبر خیر

در هر سال بهائی ۹ روز به نام ایام محرمه وجود دارد که در آن روزها بهائیان کار اداری، مالی و تجاری را تعطیل می‌کنند. این روزها در حقیقت سالروز وقایعی مربوط به شخصیت‌های بارز این دین است و به قرار زیر می‌باشند:

  1. نوروز، نخستین روز از سال بهائی (مطابق اول فروردین، ۲۱ مارس)
  2. روز نخست عید رضوان، روز اظهار امر علنی بهاءالله (مطابق با اول اردیبهشت، ۲۱ آوریل)
  3. روز نهم عید رضوان، (مطابق با ۹ اردیبهشت، ۲۹ آوریل)
  4. روز دوازدهم عید رضوان، (مطابق با ۱۲ اردیبهشت، ۲ می)
  5. روز بعثت باب، (مطابق با ۲ خرداد، ۲۳ می)
  6. روز وفات بهاءالله، (مطابق با ۸ خرداد، ۲۹ می)
  7. روز تیرباران باب، (مطابق ۲۸ شعبان)
  8. روز ولادت باب، (مطابق با اول محرم)
  9. روز ولادت بهاءالله، (مطابق با دوم محرم)

  • گفتاری کوتاه پیرامون امر بهائی، دکتر مؤمن موژان، ۱۹۹۷ وان ورلد آکسفورد، شابک: ۱۸۵۱۶۸۱۲۰۵