رشته های کیپو

کیپو ابزاری ابداعی از سوی اینکاها بود که برای محاسبه و ثبت اطلاعات از آن استفاده می‌شد.کیپو بصورت رشته های نخ که از پشم شتر لاما بدست می آمد ساخته می‌شد و بوسیله گره ها و رنگ ها و بافت های متفاوت نشانه های مختلفی را برای اهل استفاده از آن تداعی می نمود.

  • مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا (انگلیسی).بازدید در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱