کیلوگرم
CGKilogram.jpg
یک تصویر رایانه‌ای از IPK (نمونهٔ بین‌المللی کیلوگرم). یک خط‌کش مدرج بر پایهٔ اینچ برای مقایسهٔ اندازه‌ها در کنارش است.
سامانه‌های اندازه‌گیری یکای اصلی اس‌آی
یکای جرم
نشان kg 
۱ kg در ... ... برابر است با ...
   دستگاه آمریکایی    ≈ ۲.۲۰۵ پوند
   یکاهای طبیعی    ≈ ۴.۵۹×۱۰ جرم پلانک

کیلوگرم (kg) یکای جرم در سیستم متریک و یکای اصلی اس‌آی است که برابر با هزار گرم و ۲٫۲۰۵ پوند است.

یک کیلوگرم برابر با جرم IPK (نمونهٔ بین‌المللیِ کیلوگرم)، یک میلهٔ استاندارد ساخته‌شده از آلیاژ پلاتینیوم ـ ایریدیوم در داخل مجموعه‌ای حفاظ‌های تودرتو که آن را از آلودگی و استفادهٔ نامناسب حفظ می‌کند و در ادارهٔ بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها در شهرِ سور، در حومهٔ پاریس نگهداری می‌شود. پس از مدتی، دانشمندان دیدند که از جِرم این میله کاسته می‌شود! به همین دلیل، دانشمندان درحال ساخت کُره از جنس کریستال هستند که جِرمش یک کیلوگرم باشد.

گرَم و کیلوگرم برای اولین بار در سال‌های اولِ انقلاب فرانسه و برای یکسان‌سازی واحدهای اندازه‌گیری در سراسر کشور ابداع شدند. با توجه به این‌که چگالی آب حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است، بنابراین، یک کیلوگرم جِرم یک لیتر آب خالص در شرایط عادی (هوای ۲۰ درجه) می‌باشد.

  • دانشنامهٔ ویکی‌پدیا، بخش زبان فرانسوی