کیلومتر
سامانه‌های اندازه‌گیری دستگاه بین‌المللی یکاها
یکای طول
نشان km 
۱ km در ... ... برابر است با ...
   SI    ۱٬۰۰۰ m
   دستگاه امپراتوری or    ۰.۶۲۱۳۷ مایل
   دستگاه آمریکایی units    ۳٬۲۸۰.۸ پا

کیلومتر (به انگلیسی: Kilometre یا Kilometer)، واحد اندازه‌گیری طول است که برابر با ۱۰۰۰ متر و ۰٫۶۲۱۳۷۱ مایل می‌باشد.

مخفف: km