ایل کولیوند یکی از طوایف لک ایران است که بیشتر در استان ایلام، استان لرستان، استان خوزستان و استان همدان و استان اراک ساکن می‌باشند. در استان لرستان در شهرستان سلسله و شهرستان دلفان ساکن می‌باشند. در آغاز سده بیستم به این نواحی «سلسله» نیز گفته می‌شده‌است و ییلاق برخی ایلات و طوایف لک مانند حسن‌وند و یوسف‌وند و کولی‌وند بوده که بیشتر آنها در ۱۳۱۲ش. تخته‌قاپو شدند. ساکنان الشتر از طوایف لک هستند، ساختار اجتماعی الشتر به صورت ایلی می‌باشد. ایل حسنوند و کولیوند و یوسفوند ساکن این شهر می‌باشند. بعضی کولیوندهای دره شهر به لری و بعضی کولیوند های آبدانان به کردی صحبت می کنند.

در حال حاضر جز حسنوندها که در همان شهرستان سلسله پراکنده هستند، قسمت اعظم از کولیوندها و یوسف‌وندها به شهرهای ملایر، هرسین، دره‌شهر، کرج، کلاردشت و رودهن مهاجرت کرده‌اند. سلسله نام جد حسنوندها و یوسفوندها و کولیوندها بوده‌است.طایفه بزرک کلیوند در روستای سرتنگ برزه روستایی از توابع بخش زز و ماهرو ساکن می‌باشند.ویا به روایتی از بزرگان بغداد بوده است .

منبع

  • واژه کولیوند در لغتنامه دهخدا
  • تُرکاشْوَند در
  • فرهنگ جغرافیایی شهرستانهای کشور، شهرستان همدان، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ۱۳۸۰ش؛
  • فیروزان، ت.، «دربارهٔ ترکیب و سازمان ایلات و عشایر ایران»، ایلات و عشایر، تهران، ۱۳۶۲ش؛
  • افشار سیستانی، ایرج، نگاهی به ایلام، تهران: نشر هنر، بهار ۱۳۶۶