کراس اوور کوچک (انگلیسی: Compact Crossover)

این رده از خودروها دارای ظاهر و طراحی بینابینی هستند یعنی هم برخی ویژگیهای خودروهای SUV را دارا هستند و هم برخی ویژگی های خودروهای سدان یا هاچبک.

  • ویژگی های معمول که این خودرو از SUV به ارث میرد شامل:

نقطه H بالاتر (محل قرارگیری نشیمنگاه راننده)

ارتفاع بالاتر خودرو نسبت به گونه سدان یا هاچبک(همچنان اندکی از میانگین معمول خودروهای SUV کمتر است).

موجود بودن حالت "چهارچرخ متحرک" در این خودروها(بسته به آپشن خودرو).

  • ویژگیهای معمول که یک Crossoverاز خودروهای سدان به عاریت گرفته است:

طراحی زیباتر و راحتی بیشتر در داخل کابین

مصرف سوخت مناسبتر و نزدیک به خودروهای سدان یا هاچبک

  • همچنین این گونه از طراحی می‌تواند برخی مزایای خودروهای ون را نیز در خود جا دهد:

قابلیت اضافه شدن ردیف سوم صندلی

قابلیت تا شدن صندلی های ردیف عقب به منظور افزایش فضای بار

از معروفترین این خودروها می‌توان به مرسدس بنزGLA و آئودی کیو۳ اشاره کرد.

جستارهای وابسته