سکه زرین کانیشکای یکم (پیرامون 120 میلادی).

کانیشکا یا کنشکا (به زبان کوشانی: ΚΑΝΗϷΚΙ، به چینی باستان: 迦腻色伽) در سده دوم میلادی پادشاه شاهنشاهی کوشان در جنوب آسیا بود که از سال ۱۲۷ تا سال ۱۴۷ میلادی حکمرانی میکرد.

کانیشکا بخاطر دستاوردهای نظامی، سیاسی و روحانی‌اش شهرت دارد. او در امپراتوری خود دو پایتخت را بنا نهاد پایتخت تابستانی او شهر بگرام و پایتخت زمستانی اش شهر امروزی پیشاور در پاکستان امروزی بود.

نگارخانه