کافِر یا بی‌دین ضد مؤمن. بی‌دین. بی کتاب. ناگرونده. ناگرویده. ناخستو. به کسی گفته می‌شود که دارای دین بخصوصی نباشد. در قدیم زندیق هم می‌گفتند.

اهمیت دین در سطح جهان

طبق تعریف روح‌الله خمینی، در اسلام کافر به کسی گفته می‌شود که منکر خدا است و موجودیت خدا (خالق جهان) را انکار می‌کند وکسی که معاد ویا رسالت و خاتم الانبیاء محمّد را منکر شود و یا کسی که یکی ازضروریات دین- مثل نماز و روزه- را منکر شود یا کسانی که دشمن یکی از امامان شیعه یا فاطمه باشند.

جستارهای وابسته

[توضیح المسائل آیت‌الله وحیدخراسانی]