• چک (سند) نوعی سند تجاری و برگه دارای ارزش مالی
  • جمهوری چک (چِک) کشور، زبان و مردم اهل جمهوری چک
  • چک (فیلم)، فیلمی ایرانی به کارگردانی[کاظم راست‌گفتار و ساخته سال ۱۳۹۰
  • چُک یک نوع سیم‌پیچ با هستهٔ مغناطیسی در علم الکترونیک
  • چک (پرنده) یک سرده از پرندگان
  • چَک به معنی سیلی و ضربه به صورت
  • چک (درمیان)، روستایی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی