چپق شاهین سیاه که در مجموعه تاریخی شاهین سیاه نمایش گذاشته شده است
یک پیپ بدون کاسه مربوط به لاکوتا که در کتابخانه کنگره ایالات متحده نمایش گذاشته شده است

پیپ مقدس یا چپق صلح (به انگلیسی: Calumet) نوعی چپق تشریفاتی است که توسط برخی از ملل بومی آمریکا استفاده میشود. و بومیان بطور سنتی آنرا برای امضای عهد و پیمان و معاهدات دود میکردند. یا برای مراسمهای مذهبی استفاده میشود.

لغت شناسی

به این چپق (به انگلیسی: Calumet) گفته میشود که واژه ای از زبان نورمان است. و در معنی اولیه آن "نوعی از نی است که برای ساخت پیپ استفاده می شود"

جنس مواد

مواد رایج برای ساخت کاسه این نوع چپق، سنگ پیپ قرمز یا کاتلینیت است.

استفاده تشریفاتی

در فرهنگهای بومی امریکا از انواع مختلفی از پیپهای تشریفاتی استفاده شده است.