چشمه داوی
اطلاعات کلی
کشور  ایران
استان ایلام
شهرستان ایلام
بخش بخش مرکزی
دهستان میش خاص
مردم
جمعیت ۷۱ نفر
کد آماری ۲۲۳۷۷۷

چشمه داوی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایلام در استان ایلام ایران است.

عزیزعلی جمشیدنیا

عزیزعلی جمشیدنیا، بنیانگذار و بزرگ روستای چشمه داوی که به زبان کُــردی "کنی دای" گفته می شود، است.

شجره عزیزعلی جمشیدنیا

شجره عزیزعلی جمشیدنیا و بزرگان طوایف دیگر

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید بزرگ ترین فرد موجود پرویز است که آرامگاهشان در امامزاده عباس (ع) شیروان می باشد و فرزند ایشان احمد بگ پدر طوایف می باشد زیرا سه فرزند این بزرگوار بزرگان و بنیانگذاران سه طایفه دیگر می باشند که نوادگان رحیم که آخرین بزرگ طایفه در شجره یارمحمد می باشد که بزرگ طایفه قجر بوده است و در اصل عموزاده ی طایفه چشمه داوی به شمار می آیند و فرزند دیگر احمد بگ ، کهزاد است که پدر طوایف شیروان است که نزدیکترین فرزندان در دسترس ایشان آقایان کهزادی در گوراب شیروان است که سری سوم عموزاده های این سه طایفه هستند.

عزیزعلی جمشیدنیا همسری از طایفه "ژاو مرگ " استان کرمانشاه، شهرستان گیلان غرب، بخش گواور فرزند ملاولی بزرگ طایفه ژاو مرگ بنام زینت را به همسری برگزید. فرزندان :

 • 1-اسد
 • 2-شمس الله
 • 3- عیسی
 • 4-حمدالله
 • 5-خیرالله
 • 6-محبالله (میولا)
 • 7-فتاح بگ

لیست شهرت های چشمه داوی

لیست شهرت های کنونی طایفه به شرح زیر است:

 • 1- جمشیدنیا
 • 2-عزیزی
 • 3-عزیززاده
 • 4-عزیزی زاده
 • 5-محقق
 • 6-قنبربیگی
 • 7-بختی
 • 8-جمشیدی
 • 9-بازدار
 • 10-زارعیان


جمعیت

این روستا در دهستان میش خاص قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۱ نفر (۱۳خانوار) بوده‌است.