تندیس افتخار فرانسه در میدان پلاس دو لا رپوبلیک.

پلاس دو لا رپوبلیک (به فرانسوی: Place de la République) از میدان‌های اصلی پاریس است. این میدان بین سه ناحیه ۳، ۱۰ و ۱۱ پاریس واقع شده‌است.