پرچم ازبکستان

پرچم ازبکستان (به ازبکی :Oʻzbekiston davlat bayrogʻi) پرچم ملی کشور ازبکستان است که پس از پایان حکومت سوسیالیستی شوروی بعنوان پرچم ملی این کشور در تاریخ ۱۸ نوامبر ۱۹۹۱ شناخته شد.در نمادشناسی و توصیف پرچم رنگ آبی را نماد آسمان بیکران و آبی که مایه حیات است، رنگ سفید نماد صلح مقدس و نور روشنایی جهان و رنگ سبز نیز نماد طبیعت دانسته شده است.نوار های قرمز رنگ میان رنگ ها نماد قدرت پیش برنده زندگیست و دوازده ستاره روی آن نماد گذشته تاریخی و ستاره شناسان این کشور و تقویم باستانی ملی ازبک ها عنوان شده است.