پرچم اریتره

پرچم اریتره با تناسب ۱:۲ در ۵ دسامبر ۱۹۹۵ پذیرفته شد. این پرچم که ترکیبی است از پرچم جبههٔ آزادی‌بخش خلق اریتره و پرچم آن کشور در دههٔ ۱۹۵۰ از ۱۹۹۳ مورد استفاده قرار گرفته بود. طراحی این پرچم شامل یک مثلث متساوی‌الساقین قرمزرنگ است که قاعدهٔ آن در بخش اهتزاز پرچم و رأس آن در قسمت پرواز پرچم واقع شده است و پرچم را در سمت راست به دو مثلث سبزرنگ در بالا و آبی‌رنگ در پایین تقسیم می‌کند. یک حلقهٔ گل طلایی‌رنگ نیز که به دور شاخه‌ای زیتون طلایی حلقه زده است در مرکز بخش اهتزاز مثلث قرمزرنگ قرار دارد.

نمادشناسی

در پرچم اریتره رنگ سبز نشانهٔ اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامداری آن کشور، قرمز نماد خون‌هایی که در جنگ برای رسیدن به آزادی و استقلال ریخته شده است و آبی نشانهٔ بخشندگی دریا و ثروت دریایی است. رنگ طلایی در نماد حلقهٔ گل و شاخهٔ زیتون که به نماد پرچم سال ۱۹۵۲ اریتره شبیه است بیانگر ثروت خفته در معادن آن کشور می‌باشد. دربارهٔ خود این نماد توضیحی وجود ندارد و ممکن است بیانگر صلح باشد. همچنین شاخهٔ زیتون درون حلقه را نماد سازمان ملل و نقش آن در کمک به استقلال اریتره دانسته‌اند.

مثلث قرمزرنگ نیز از نظر شکلی شباهت بسیاری به شکل نقشهٔ خود کشور اریتره دارد.

پرچم‌های دیگر