پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی در کرج، دارای بیش از صد سال قدمت است. این دانشکده نخستین مدرسه کشاورزی در ایران بوده است.

محتویات

پیشینه

تشکیل مدرسه فلاحت مظفری

در کابینه اول مشروطه، در سال ۱۲۸۵ش/۱۹۰۶م، دستور تشکیل وزارت فلاحت، تجارت و فوائد عامه صادر شد.

در پی فرمان این وزارتخانه، اولین مدرسه کشاورزی در ایران در سال ۱۲۷۹ خورشیدی به نام مدرسه فلاحت مظفری، در قریه چهاردانگه تهران تأسیس شد. این مدرسه پس از ۶ سال به محل دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستان برای انجام عملیات کشاورزی آن در نظر گرفته شد. مدرسه فلاحت مظفری در سال ۱۲۸۵ تعطیل گردید و مجدداً در سال ۱۲۹۶ تحت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه، در اراضی کاخ سلیمانیه کرج (محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) آغاز بکار کرد.

این دبستان در سال ۱۳۰۱ به محل ژاندارمری در خیابان مولوی تهران منتقل و پس از مدت کوتاهی تعطیل شد. در همین سال، مجدداً این مجموعه با عنوان مدرسه فلاحت آغاز به کار کرد.

در سال ۱۳۰۲ به مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی که به گروه‌های آموزشی ماشین‌های کشاورزی، دامپزشکی، نوغان و چایکاری تقسیم می‌شد، تغییر نام داد.

با تشکیل مدرسه فلاحت مظفری، دبستان برزگران و نیز مدرسه عملی فلاحت در دستور کار قرار می‌گیرد. در دبستان برزگران هنگام ثبت نام در وهله نخست می‌بایست روستازادگان پذیرفته می‌شدند.

- در بیست و چهارم آذر ۱۳۰۹ رضاشاه به همراه وزیر دربار خود تیمورتاش، مدرسه عالی فلاحت را افتتاح کرد. احمدحسین عدل، مدیر، استاد و رئیس این مدرسه بود.

- در سال ۱۳۱۳ دانشکده دامپزشکی به این مدرسه ملحق شد و این دو نهاد با نام بنگاه‌های علمی فلاحتی کرج به کار خود ادامه دادند.

دانشکده کشاورزی کرج

- مجموعه فوق در سال ۱۳۱۹ به دانشکده کشاورزی تبدیل شد.

- در سال ۱۳۲۱ خورشیدی به پیشنهاد کریم ساعی و پشتیبانی احمدحسین عدل رئیس وقت دانشکده کشاورزی کرج، رشته جنگل بوجودآمد.

- از سال ۱۳۲۴ پس از انتقال دانشکده کشاورزی از فلاحت به دانشگاه تهران، رشته جنگل توسعه بیشتری پیدا کرد.

- این دانشکده، در سال ۱۳۲۸ از وزارت کشاورزی جدا شده و به یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران تبدیل شد.

- در سال ۱۳۴۵ دانشکده جنگلداری در جوار دانشکده کشاورزی تأسیس شد.

- در سال ۱۳۵۱ به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد.

- در سال ۱۳۵۴، مرکز تحقیقات بین‌المللی همزیستی با کویر با ساختاری متشکل از ۱۱ بخش پژوهشی در رشته‌های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه پژوهشی در رشته‌های مربوط به کویر و بیابان تأسیس شد.

- در سال ۱۳۸۴ دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات بین‌المللی همزیستی با کویر در چارچوب ساختار جدید دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را بوجود آوردند.

مدرسه فلاحت مظفری تا تبدیل شدن به دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، راهی پر فراز و نشیب را پیموده است.

گروه‌های آموزشی

دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی هم اکنون داری چهار گروه آموزشی می‌باشد.

دانشکده‌ها

رشته‌های تحصیلی

این دانشکده در ۱۱ رشته کارشناسی، ۱۸ رشته کارشناسی ارشد (با سه گرایش) و ۱۳ رشته دکتری (با ۲۴ گرایش) دانشجو می‌پذیرد.

مقطع کارشناسی: گرایش مهندسی آبیاری و آبادانی مقطع کارشناسی ارشد: گرایش‌های مهندسی آبیاری و آبادانی، مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی تأسیسات آبیاری، مهندسی هواشناسی کشاورزی مقطع دکتری: گرایش‌های مهندسی آبیاری و آبادانی، مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی تأسیسات آبیاری، مهندسی هیدرولوژی منابع آب

مقطع کارشناسی: رشته اقتصاد کشاورزی مقطع کارشناسی ارشد: رشته اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی مقطع دکتری: رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش‌های مدیریت مزرعه، تولید کشاورزی، اقتصاد و منابع طبیعی، بازاریابی محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی

مقطع کارشناسی: گرایش‌های مهندسی باغبانی، مهندسی فضای سبز مقطع کارشناسی ارشد: گرایش مهندسی باغبانی مقطع دکتری: گرایش مهندسی باغبانی

- گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی - گرایش توسعه عمران روستایی

- گرایش مهندسی خاک شناسی - گرایش شیمی حاصلخیزی خاک - گرایش بیولوژی خاک - گرایش پیدایش و رده‌بندی خاک - گرایش فیزیک و فرسایش خاک

- گرایش‌های دام و طیور - گرایش‌های تغذیه ، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی - رشته تغذیه دام با دو گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور - رشته ژنتیک و اصلاح دام با گرایش ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی در اصلاح دام

- رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات - شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز - بیوتکنولوژی کشاورزی - رشته اصلاح نباتات در دو گرایش ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی - رشته زراعت با دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعتی، اکولوژی گیاهان زراعتی

- رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

- رشته مهندسی گیاه پزشکی - رشته‌های حشره شناسی کشاورزی و بیماری‌شناسی گیاهی

- مهندسی کشاورزی رشته ماشین‌های کشاورزی - مهندسی کشاورزی رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی

مراکز تحقیقاتی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دارای ۲۰ مرکز، مؤسسه وایستگاه تحقیقاتی زیر است. این مراکز، علاوه بر کرج در نقاط مختلف کشور قرار دارند.

نشریات پردیس در گذر زمان

آنچه امروز تحت عناوین مجله‌های تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می‌گردد در طول سال‌های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.

نشریات دو زبانه پردیس

Iranian Journal of Soil and Water Research

ijswr@can.ut.ac.ir

Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research

ijaedr@can.ut.ac.ir

Iranian Journal of Horticultural Sciences

ijhs@can.ut.ac.ir

Iranian Journal of Animal Science

ijasc@can.ut.ac.ir

Iranian Journal of Plant Protection Science

ijpps@can.ut.ac.ir

Iranian Journal of Field Crop Science

ijcs@can.ut.ac.ir

Iranian Journal of Biosystems Engineering

ijbse@can.ut.ac.ir

Journal of Fisheries

Jfisheries@ut.ac.ir

Journal of Forest and Wood

jfwp@ut.ac.ir

BIABAN

desertrc@ut.ac.ir

Journal of Range and Watershed Management

Jrwm@ut.ac.ir

Journal of natural environment

Jne@can.ut.ac.ir

روسا

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۹۱ با موافقت فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران با استعفای منوچهر گرجی رئیس پیشین پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه، محمد جعفری به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی شد. چندی پیش منوچهر گرجی در واکنش به نقش دانشگاه تهران در موضوع مناقشه میان پردیس کشاورزی و شهرداری کرج در رابطه با واگذاری بخشی از زمین‌های کشاورزی پردیس، برای احداث تونل مهرویلا، طی نامه‌ای به فرهاد رهبر اعلام آمادگی کرد تا از ریاست پردیس کناره گیری کند. وی در این نامه آورده بود: باتوجه به حرکت‌های خلاف مصالح مملکت که از طرف دانشگاه و استانداری البرز در رابطه با اراضی حاصلخیز زراعی مزرعه‌های آموزشی و پژوهشی این پردیس در شرف انجام است و به طور کامل سعی در مخفی نگهداشته شدن آن از پردیس می‌شود، و همچنین باتوجه به عدم اعتماد جنابعالی به مدیریت این پردیس، و حرکت‌های مختلفی که بیانگر روند تضعیف پردیس می‌باشد، اینجانب آمادگی خود را در کناره‌گیری از مسئولیت پردیس اعلام می‌نمایم تا در این خیانت‌ها شریک نباشم. مراتب جهت اطلاع و معرفی رئیس جدید از طرف شما اعلام می‌گردد.

به گزارش ایلنا در سال ۱۳۹۶، با حکم رئیس دانشگاه تهران، سید حسین گلدان‌ساز، عهده‌دار ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه در کرج شد. همچنین در این مراسم از خدمات علی سلاجقه رئیس اسبق این دانشگاه، قدردانی شد.

روز جهانی خاک

در مراسم روز جهانی خاک در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گلدان ساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ضمن خوشامد گویی به مدعوین و دانشجویان، با بیان اینکه جنگل، مرتع، زراعت و باغبانی همگی منوط به خاک است و زندگی بر روی خاک بنا شده است، اظهارداشت: باید بتوانیم قدر آنچه را که داریم بدانیم و در جهت حفظ منابع خود گامهای مؤثری را برداریم.

تجهیز آزمایشگاه‌ها

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ هیئت چینی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بازدید کردند. طبق تفاهم نامه انجام شده، هیئت چینی مسئولیت تجهیز و تأمین دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌ها را برعهده گرفتند.