ایوان قدیمی پالایس بئوربون که در ۱۸۰۶–۱۸۰۸ بوسیلهٔ ناپلئون بناپارت بنا شده است.
جلسهٔ مجمع ملی فرانسه در پالایس بئوربون

پالایس بئوربون (انگلیسی: Palais Bourbon) یک ساختمان دولتی واقع در شهرستان هفتم پاریس، سمت چپ بانک سن، و در کنار میدان کنکورد است. این مکان، محل جلسات مجمع ملی فرانسه، نهاد قانون گذار دولت فرانسه است.

نگارخانه

جستارهای وابسته