ورودی پارک ارم (خرم) در تهران

پارک ارم در کیلومتر چهار اتوبان تهران - کرج جای گرفته است. این پارک با وسعتی بیش از ۷۲ هکتار بزرگترین پارک ایران است.

این پارک پیش از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ پارک خرم نامیده می‌شد.

آدرس های ورودی پارک ارم:

1-کیلومتر 4اتوبان تهران کرج از سمت تهران بعد از پل ستاری لاین کندرو جنب رمپ خروجی اتوبان شهید باکری

2-از سمت کرج :بزرگراه کرج تهران -خروجی بزرگراه شهید باکری شمال بعد خروجی شهید باکری به شهید حکیم غرب و ورود به شهید باکری جنوب

3--انتهای بزرگزاه شهید باکری

پیشینه

ساختمانی در پارک ارم

این مجموعه در اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی به وسیله رحیم علی خرم تأسیس شد و پس از انقلاب ایران (۱۳۵۷) این پارک مصادره و به تملک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درآمد.

امکانات

این پارک دارای یک دریاچه هشت هکتاری و سه شهربازی بنام‌های لونا پارک ۱ و ۲و۳ با ۷۰ گونه وسایل بازی و باغ وحش می‌باشد.