نشان رسمی پادشاه اسپانیا.

پادشاهی اسپانیا (به اسپانیایی: Rey de España) بر اساس نظام پادشاهی مشروطه است. فلیپه ششم از دودمان بوربون، پادشاه کنونی و ریاست کشور اسپانیا را برعهده دارد.

قوانین

براساس قوانین، پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد.

براساس قوانین کنونی وراثت سلطنت در اسپانیا، سلطنت به فرزند پسر می‌رسد و دختران پادشاه اجازه سلطنت ندارند.

پادشاه اسپانیا در مقام رئیس کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین کرسی در مجلس نمایندگان باشد، ماموریت تشکیل دولت جدید کشور را می‌دهد. پادشاه همچنین قدرت انحلال مجلس و صدور فرمان برای برگزاری انتخابات سراسری را دارد.

بر اساس قانون اساسی، پادشاه اسپانیا فرمانده کل نیروهای مسلح اسپانیا است.