لوگو

پاب‌چِم (به انگلیسی: PubChem) یک بنیان داده‌ها مربوط به مولکول‌های شیمیایی است که توسط موسسه ملی سلامت در ایالات متحده ایجاد شده‌است.

این سامانه شامل مولکول‌های کوچک که شامل کم تر از ۱۰۰۰ اتم و یا ۱۰۰۰ پیوند شیمیایی باشند می‌شود.