ویکرَم سموَت یا بیکرَم سموَت (به هندی: विक्रम संवत्) گاهشماری ای است که توسط ویکرمادیتیا امپراتور هندی بنا نهاده شد. این گاهشماری در هند رایج است و در بنگلادش و نپال گاهشماری رسمی است.