وولف و فریدمن فیلم سرویس (انگلیسی: Woolf & Freedman Film Service) یک شرکت توزیع فیلم در بریتانیا بود.

این شرکت که توسط سی. ام. وولف تأسیس شده از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۴ فعالیت می‌کرده است.

فیلم‌شناسی