دیسپروزیمهولمیماربیم
-

Ho

Es
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد هولمیم، Ho، 67
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈhoʊlmiəm/‎ HOHL-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک n/a, ۶, f
جرم اتمی استاندارد 164.93032 g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 4f 6s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 29, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.79 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 8.34 g·cm
نقطه ذوب 1734 K, 1461 °C, 2662 °F
نقطه جوش 2993 K, 2720 °C, 4928 °F
گرمای هم‌جوشی 17.0 kJ·mol
گرمای تبخیر 265 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 27.15 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1432 1584 (1775) (2040) (2410) (2964)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3 (basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.23 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 581.0 kJ·mol
دومین: 1140 kJ·mol
سومین: 2204 kJ·mol
شعاع اتمی 176 pm
شعاع کووالانسی 192±7 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (r.t.) (poly) 814 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 16.2 W·m·K
انبساط گرمایی (r.t.) (poly) 11.2 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2760 m/s
مدول یانگ 64.8 GPa
مدول برشی 26.3 GPa
مدول حجمی 40.2 GPa
نسبت پواسون 0.231
سختی ویکر 481 MPa
سختی برینل 746 MPa
عدد کاس 7440-60-0
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های هولمیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Ho syn 4570 yr ε 0.003 Dy
Ho syn 29 min ε 0.987 Dy
Ho 100% Ho ایزوتوپ پایدار است که 98 نوترون دارد
Ho syn 26.763 h β 1.855 Er
Ho syn 3.1 h β 1.007 Er

هولمیم عنصر ۶۷ با معادل انگلیسی holmium نماد:Ho

محتویات

تاریخچه

در بررسی عناصر خاکی کمیاب که در کانیهای گادولینیت و سامارسکیت وجود داشتند و بیش از یک قرن طول کشید٬روشن شد که اربیا ی جامد تریکب پیچیده‌ای دارد.به سال ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۰ مارینیاک ٬ایتربیا را از اربیا جدا کرد٬نیلسون ٬اسکاندینا را از آن جدا کرد ٬و کلوه نشان داد که اربیای باقی‌مانده علاوه بر دارا بودن اربیای حقیقی دارای دو عنصر خاکی دیگر است به نام هولمیا و تولیا.

ریشه نام

کلوه نام هولمیا را از نام لاتین شهر استکلهم گرفت زیرا در نزدیکی آن کانی‌های خاکی کمیاب پیدا شد و بعد از آن نام هولمیم برای عنصر به کار رفت .

مشخصات

هولمیم عنصری است فلزی با عدد اتمی ۶۷، در گروه IIIB و دوره ششم جدول تناوبی جای دارد.یکی از عناصر خاکی کمیاب از گروه فرعی ایتریم جرم اتمی آن ۱۶۴٫۹۳۰۳ ٬ظرفیت ۳ .ایزتوپ پایدار ندارد .

خواص

جامد بلوری با جلای نقره‌ای ٬جرم حجمی ۸٫۸۰۳ ٬نقطه ذوب ۱۴۷۰ درجه سانتیگراد٬نقطه جوش ۲۷۲۰ درجه سانتی گراد .با آب به کندی واکنش می‌دهد٬در اسیدهای رقیق محلول است.خواص الکتریکی و مغناطیسی مهمی دارد.در دستگاه مسدسی متبلور می‌شود .نمکهای آن بی رنگ یا زرد روشن یا سرخ گلی‌رنگ است.سمیت آن ضعیف است.

محل کشف

در گادولینیت و مونزایت

طرز تهیه

از احیای فلوروید ان با کلسیم.

شکلهای قابل دسترس

شمش٬اسفنج٬تکه٬گرد.بالاترین خلوص ۹۹٫۹ درصد است

کاربردها

گازر با در لوله‌های خلا٬در پژوهشهای الکتروشیمی٬اسپکتروسکپی

کتاب فرهنگ عناصر نوشته سید رضا آقاپور مقدم دکتر مصطفی نحوی دکتر مهسا ملکی نظری