هاسکالا به رنسانس فرهنگی یهودیان در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی اطلاق می‌شود. سردمدار این جریان نمایشنامه‌نویس، روزنامه‌نگار و دیپلمات متولد آمریکا، مردخای مانوئل نوح بود که در برقراری موطنی در گراند آیلند نیویورک برای یهودیان می‌کوشید.

  • The Jewish History Resource Center – Project of the Dinur Center for Research in Jewish History, The دانشگاه عبری اورشلیم
  • Discusses Rashi's influence on Moses Mendelssohn and the Haskalah.
  •  
  •  
  • Rasplus, Valéry "Les judaïsmes à l'épreuve des Lumières. Les stratégies critiques de la Haskalah", in: ContreTemps, n° 17, septembre 2006 (فرانسوی)
  •  
  •  
  •   (translated from Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu)