Pelamis machine at the Aguçadoura Wave Farm

در این بین نیروگاه موج ویا جایگاه موج نیرو و یا همان محل توقف نیروگاه موج مجموعه‌ای از ماشین آلاتی است که در مکان مشابه قرار گرفته‌اند و از جهت تولید جریان برق در نیروگاه موج کاربرد دارند. نیروگاه موج در محئوده دور از ساحل و یا حتی در مجاورت ان واقع شده است، بزوری که مورد قبلی بطور احتمالی از جهت تولید جریان الکترسیته برای شبکه مد نظر است. اولین نیروگاه موج در کشور پرتغال، نیروگاه موج آگوکادورا خود شامل ۳ نوع از ماشین آلات pelamis می‌باشد. یکی از بزرگترین نیروگاههای موج نیز در کشور اسکاتلند طرح ریزی شده است.

بریتانیا

اسکاتلند

بودجه بندی نیروگاه موج در کشور اسکاتلند در ۲۰ فوریه سال ۲۰۰۷ توسط فرمانداران اسکاتلندی به اطلاع همگان رسید، بطوری که مبلغ بیش از ۴ میلیون یورو رت بعنوالن بخشی از ۱۳ میلیون یورو در بودجهبندی‌های بسته‌های نیروهای زیر آبی در اسکاتلند در نظر گرفته بودند.

این نیروگاه بالطبع یکی از بزرگترین‌های جهان با ظرفیت ۳ مگا وات خواهد بود که توسط ۴ ماشین آلات روی کارآمده است. برای کسب ازطلاعات بیشتر نیز هم چنین انرژی تجدید پذیر در اسکاتلند را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید. از طرفی فناوری انرزی اقیانوسی بر اساس موارد مطرح OPT در پنتاگون، نیوجرسی در روند توسعه نیروگاه موجCromarty Firth دخالت بهمراه داشته است. در این میان PB150 PowerBuoyبه شکل توانست در سال ۲۰۰۱ توسط تیم متشکل (Invergordon) از اسکاتلند محدود به مرز فرانسه و ایتالیا، سرویس هاس بندرگاهی محدود با پشتیبانی دولتمردان بندرگاه Cromarty Firth خود در پیش روی داشته باشد. در این بین چالش نوبل Saltire 10 میلیون یورو یی را بعنوان اولین در تولید ۱۰۰ گیگا وات درنظر گرفته‌اند که نیروی آن از نیروگاه موج در طول یک دوره ۲ ساله تا سال ۲۰۱۷ تأمین خواهد شد (در حدود ۵٫۷ مگا وات بطور میانگین)

انگلستان

بودجه بندی در نیروگاه موجی که به اصطلاح آن را با نام Wave hub می‌شناسیم در دورتر از سواحل شمالی کورن وال واقع شده است. انگلستان در سال ۲۰۰۷ آن را به درجه تصویب رسانیده است. در این بین Wave hub در قالب یک کابل گسترده عمل می‌کند، بطوری که توسعه گران آن توانسته‌اند در جهت نصب و راه‌اندازی و پیشبرد ابزارهای تولید کننده انرژی موج پیش روند. این خود در حالی است هزینه‌های ارتباطی آن روبه کاهش پیش رفتنه است. از این رو چهار سایت در پیش روی داریم، بطوری که در ابتدای امر تا بیش از ۲۰ مگا وات طرفیت انرری موج را بهمراه داشته است. capacity.Ocean Power Technologies (OPT), based حال بر اساس فناوری ظرفیت انرژی اقیانوسی در پنتاگون نیوجرسی که در نیروگاه موج Wave hub درکورن وال انگستان در نظر داشته‌ایم، OPT با هدف توسعه فناوری PowerBuoy در قالب یک انرژی تجدیذ پذیر نوآورانه پیش رفته است و از این رو انتظار بر آن دارد تا اولین تجیزات دور از ساحل خود در ایالت متحده آمریکا را جهت معرفی و تأیید آرایش نظامی ابزارهای مولد انرژی موج را ایجاد نماید.

ایالت متحده آمریکا

در این بین نیروی موج در ایالت متحده آمریکا در جهت توسعه عملیات خود در جندین محل دور از سواحل شرقی و غربی و نیز همچنین سواحل هاوایی پیش رفته است. این روند فرار از فاز تحقیقلتی صورت گرفته است و از طرفی روندهای نصب و راه انذازی اصلی بنوعی طرح ریزی شده است تا آن را طی چند سال آتی در راستای برنامه‌های خود قرار دهیم. کاربرد آن تا به امروز مربوط به شرایطی بوده است که دیگر اشکال انرزی تولیداتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهند بود و از طرفی نیز نیرو ی برونداد اخیراً درمینه‌ترین حالت خود بوده است حال مطابق با جوامع رئسای تجارت در ائتلافات انرژی تجدید پذیر اقیانوسی جوامع تجاری، پتانسیل کل دور از سواحل ایالت متحده آمریکا برابر ۲۵۲میلیون مگا وات بطور ساعتی در طول هر سال بوده است. علیرغم نبود اجراییات اخیر پروژه‌های اصلی، سرمایه‌گذاری‌های مهمی بر روی بخشی از شرکت‌های تجهیزاتی عمومی صورت گرفته است و از طرفی بودجه‌های فدرال جهت اجرا و با توجه به شرایط اقتصادی قابل توجه دو مرکز نیروگاه موج انرژی جدید را در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸ را به آن تخصیص داده‌اند در ۱۸ دسامبر۲۰۰۷، شرکت گاز و الکتریسته اقیانوس اطلس بعنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های ملی معرفی ساختنداز این رو توافقات تجاری در جهت خرید نیروی ایجاد شده توسط انرژی موج صورت گرفته است این تصمیمات تا حدی در بازار انرژی الکتریسته عمومی در ایالت کالیفرنیا با نظارت جدی محدودیت‌های انرژی تجدید پذیر اتخاذ شده است. اخیراً قوانین حقوقی ایالت کالفرنیا خود لازمه آن است که تجهیزات عمومی باید بتوانند ۲۰ درصد از نیروی برق خود را منابع انرژی تجدید پذیر همچون باد، نور خورشید و نیروی موج را تا سال ۲۰۱۰ بدست بیاورند. پس از انتخابات عمومی در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۸، این قوانین خود با تغییراتی همراه بوده است، بزوری که توانسته است به شکل یک قانون سخت گیرانه مبدل گردد، از این رو مطابق با آن می‌توان گفت تجهیزات عمومی خود لازمه آن است تا سهمیه نیروی برق خود را از منابع تجدید پذیر تا حدود ۲۰ درصد تا پایان سال ۲۰۱۰، ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ و ۵۰ درصد تا سال ۲۰۲۵روبه افزایش پیش ببرند.

از دیدگاه فدرال و تحت نظارت پژوهش انرژی تجدید پذیر و مفاد قانون تا ۲۰۰۷، در این بین ایالت متحده آمریکا ۲۰۰ میلیون دلار را صرف بودجه بندی فدرال در زمینه فناوری انرژی موج را متحمل شده است که از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ را به این منظور در نظر گرفته‌اند. در این بین(DOE) دپارتمان انرژی ایالت متحده آمریکا اخیراً مسئولیت ۵۰ میلیون دلار در هر سال مالی را به منظور پژوهش، توسعه، معرفی و کاربردهای تجاری انرژی اقیانوسی بر عهده داشته است.در طول سال ۲۰۰۸، اولین سال تخصیصات مالی در زمینه انرژی موج، بطور کلی ۱۴ پذیرنده به این منظور در پیش روی داشته‌ایم. یکی از پذیرنده‌های قابل توجه خود شامل دانشگاه ایالتی اوروگان و دانشگاه هاوایی بوده است. در این میان دانشگاه ایالت اوروگان با همگاری دانشگاه واشینگتن در جهت توسعه و اجرای مرکز انرژی تجدید پذیر آبی مالی موج و انرژی جذر و مد پیش خواهد رفت. دومین پذیرنده، دانشگاه هاوایی می‌باشد که در جهت توسعه و اجرای مرکز انرژی تجدید پذیر در هاوایی پیش رفته است.

در این بین شرکت انرژی اقیانوسی لنگرگاه سبز، سیاتل در زمینه کمسیون ساماندهی انرژی فدرال پیش رفته است تا به موجب آن انرژی برگرفته از امواج دورتر از سواحل کالیفرنیا، هاوایی، ماساچوست، نیوجرسی، نیویورک و جزایر رود را مهار نماید. این پروژه ۲۸ بیلیون دلاری بالطبع در قالب یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی تجدید پذیر در این ملل بر شمرده شده است.

در طول سال ۲۰۱۲، فناروری نیروی اقیانوسی (O.P.T.), بر اساس موارد مطرح در پنتاگون، نیوجرسی در پروژه‌های موج در ایالت متحده آمریکا وارد عمل شده است.

  • PowerBuoy، خود استوار، نیوجرسی- O.P.T به شکل موفق توانسته است PowerBuoy® خود را دور تر از سواحل نیوجرسی راه‌اندازی نماید که توسط O.P.T و تحت نظارت برنامه PowerBuoy(LEAP) خود استوار ناوی اعزامی لیتورال برای اینمی ساحلی و نظارت کرانه‌ای طراحی و تولید شده است.
  • مصب Coos, اروگون - O.P.T همواره در نظر دارد تا در جهت توسعه پارک موجی تجاری خود در مقیاس بزرگتر در آمریکای شمالی در مصب Coos واقع در اورگون پیش رود. سایز از پیش طراحی شده این پارک بیش از ۱۰۰ مگا وات برآورد شده است و از این رو بعنوان یکی از بزرگترین پروژه انرژی موج در زمان تکمیل آن در سرتاسر جهان شناخته خواهد شد.
  • Reedsport, Oregon - O.P.T. یکی از پارک موج‌های تجاری در سواحل شرقی ایالت متحده آمریکا می‌باشد که در فاصله ۲٫۵ مایلی دور تر از ساحل و در نزدیکی Reedsport, Oregon واقع شده است. اولین فاز این پروژه برای 10 PB150 PowerBuoys و یا با جریان ۱٫۵ مگا وات در نظر گرفته شده است.از این رو نیروگاه موج هم اکنون با هدف نصب و راه‌اندازی آن تا بهار ۲۰۱۳ برنامه ریزی شده است.
  • اوهایو، هاوایی – از سال ۲۰۰۹ تا 2011. O.P.T، این اقیانوس تواسته است PowerBuoy خود را در مصب کنوهه در هاوایی مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو PowerBuoy اوهایو تخت نظارت برنامه شرکت با همکاری ناوی ایالت متحده آمریکا در ارزیابی اقیانوس‌ها و معرفی PowerBuoysهمچون اتصال آن به شبکه اوهایوشروه به کار نموده است.
  • شهر آتلانیک، نیوجرسی – این پروژه نمونه، بطوری است که ضابطه‌های مربوط به آن در نمونه پروژه PowerBuoy و ارزیابی آن در دورتر از سواحل آتلانیک سیتی نشان داده شده است، بطوری که این پروژه به شکل جامع در قالب طراحی buoys در هاوایی، اسپانیا و PowerBuoys در اسپانیا روی کار آمده است.

پرتغال

در این بین نیروگاه موج آکوادورا بعنوان اولین نیروگاه موج در مقیاس تجاری شناخته شده است.این نیروگاه در فاصله ۵ کیلومتری (سه مایلی) دور تر از ساحل در مجاورتPóvoa de Varzim در ضلع شمالی اوپرتو در کشور پرتغال واقع شده است.. این نیروگاه با سطح اقیانوسی با استفاده ۳ مبدل انرژی موج Pelamis توانسته است در جهت تبدیل حرکات امواج سطح اقیانوسی به نیروی برق پیش رود در مجمو ع ۲۵ مگا وات از نظر ظرفیت نصب کلی بهمراه دارد. اولین نیروی تولیدی تبدیلی به صورت شبکه‌های پرتغالی در ژوئیه ۲۰۰۸ صورت گرفته است، بطوری که به شکل رسمی در ۲۳ سپتامبر۲۰۰۸ توسط وزیر اقتصاد پرتغال بازگشایی شده است.در این بین نیروگاه موج پس از گذشت دو ماه پس از روی کارآمدن شبکه‌های پرتغالی در نوامبر ۲۰۰۸ بسته شد که خود ناشی از مشکلات فنی در ماشین آلات بوده است.

ایتالیا

در این بین شرکت انرژی ۴۰ جنوبی دارای محل ارزیابی دور تر سواحل حود در Castiglioncello وافع در ایتالیا بوده است و طرح‌هایش در جهت بروزرسانی سایت خود در پارک موج انرژی تجاری بوده است، بطوری که به این منظور آن را از طریق یک کابل الکتریکی به ساحل متصل ساخته ا ست. در این اثنا، مالکین نصب و راه‌اندازی کشاورزی آبی در دور تر از ساحل در لاوانگا، ایتالیا در پردازش تبدیل امتیاز آن از جایگاه کشت ماهی به جایگاه کشت ماهی و تولید نیروی برق پیش رفته‌اند. این فناوری در پارک موج انرژی از انرژی 40South بدست آمده است.

روسیه

در سال ۲۰۱۳، شرکت اقیانوسی روسی بر اساسYekaterinburg توانست خطوط ژنراتورهای انرژی موج را معرفی سازد که از ۱۶۰ وات تا ۱ مگا وات (برنامه ریزی شده) متغیر است). Their modular design allows to assemble a wave power طراحی مدل آن این خود امکان آن را می‌دهد تا در جهت شبیه‌سازی نیروی موج نیروگاه با ظرفیت مطلوب پیش روند. علی‌رغم دیگر پروژه‌های نیروی موج که با هدف در مقیاس کوچک و تولید برق خصوصی روی کارآمده‌اند.