یک کارت پستال از دهه ۱۹۰۰ که یک مرد سفید را در حال بوسیدن یک زن سیاه نشان میدهد. روی کارت پستال این شعر نوشته شده است: چیز خاصی نیست. میدونم تو عادت به خطاکاری داری. اگرچه مطمئن نیستم تو یک زمانی به خاطر خطاهات محاکمه بشی. تو انقدر دختربازی که حتی یک زن هرزه با وجود بوی گندش، احساسات شهوانی تو رو بر انگیخته میکنه.

نژاد پرستی در ایالات متحده امریکا با تاریخ این کشور از بدو تاسیس و برده داری و حتی قبل از تاسیس و زمان مستعمره بودن، گره خورده است. بیشترین تاثیر نژاد پرستی در آمریکا روی سیاه پوستان، سرخ‌پوستان، افراد لاتین تبار و مکزیکی ها، آسیایی‌ها، یهودیان و امریکایی‌های ایتالیایی‌تبار بوده است.

عمده‌ترین ساختارهای نژادپرستانه در آمریکا شامل برده‌داری، جداسازی نژادی، مدارس جداگانه برای سرخ‌پوستان و اردوگاههای بزرگ بازداشت پناهجویان خارجی بوده است. همچنین تمایلات و رفتارهای نژادپرستانه حتی در زمان کنونی در تعداد بسیار زیادی از آمریکاییان وجود دارد.

جستارهای وابسته