نبرد راسائنا
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
زمان ۲۴۳ میلادی
مکان راسائنا، میان‌رودان (رأس‌العین امروزی در سوریه)
نتیجه پیروزی امپراتوری روم
علت جنگ بازپس گیری شهر های الحضر، نصیبین و حران توسط امپراتوری روم
جنگندگان
Xepersian-logo.svg امپراتوری ساسانی SPQR (laurier).svg امپراتوری روم
فرماندهان
شاپور یکم
بدون قاب
گوردیان سوم
بدون قاب
تیمیستئوس
نیروها
نامعلوم ۱۵۰ نا ۱۷۰هزار نیرو (۱۳ سپاه کامل لژیونر، ۱۴ سپاه وکسیلوژیو لژیونری و تعدای نیروی کمکی)، (یک سوم از کل نیروهای ایالت‌های شرقی امپراتوری روم برای این نبرد مورد استفاده قرار گرفت)
تلفات
نامعلوم نامعلوم
این شهر ها توسط شاپور یکم و پدر وی اردشیر بابکان در زمان جنگ داخلی امپراتوری روم در بین مدعیان تاج و تخت تسخیر شده بودند.

نبرد راسائنا نام جنگی از جنگ‌های تاریخی میان امپراتوری ساسانیان و امپراتوری روم بوده است. نزدیک راسائنا، رومی‌ها توانستند به فرماندهی تیمیستئوس ساسانیان را شکست سختی بدهند که در نهایت به بازپس گیری شهرهای الحضر، نصیبین و حران توسط امپراتوری روم انجامید. هدف آنها قاعدتاً این بوده است که تا پایتخت ساسانیان، تیسفون پیش بتازند.