نبرد بربلیسوس
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
Invasione 253-256.png
نقشه حملات شاپور یکم بین سال‌های ۲۵۲ تا ۲۵۶ میلادی
زمان ۲۵۳
مکان باربالیسوس، میان‌رودان (امروزه نزدیکی مسکنه، استان حلب، سوریه)
نتیجه پیروزی امپراتوری ساسانیان
علت جنگ تاخت و تاز امپراتوری روم به ارمنستان در گذشته
جنگندگان
Xepersian-logo.svg امپراتوری ساسانی SPQR (laurier).svg امپراتوری روم
فرماندهان
شاپور یکم
بدون قاب
فرمانداران استان‌های شرقی امپراتوری روم، تحت فرمان بالا از فرستاده امپراتور در سوریه
نیروها
ناشناخته ۶۰٬۰۰۰ ارتش رومی
تلفات
نامعلوم نامعلوم
امپراتوری ساسانی بعد از پیروزی در این نبرد موقعیت را برای تصرف شهرهای انطاکیه و دورا اروپوس مناسب دیدند.

نبرد باربالیسوس بخشی از جنگ‌های ایران و روم بود که در زمان شاپور یکم امپراتور ساسانیان روی داد.

این نبرد بین ساسانیان و رومیان در باربالیسوس درگرفت. شاپور یکم تهاجم روم به ارمنستان به عنوان بهانه ای استفاده کرد و خصومت با رومیان را از سر گرفت. ساسانیان به یک ارتش رومی در باربالیسوس حمله کردند و در نهایت شکست دادند. شکست این نیروی بزرگ روم در شرق روم باعث حمله و محاصره انطاکیه و دورا اروپوس در سه سال بعد شد. این نبرد تنها از طریق کتیبه شاپور یکم در نقش رستم شناخته شده است.