شهرستان‌های جمهوری چک
شناخته‌شده Okresy
Okresy České Republiky
مکان جمهوری چک
موجود در استان‌های جمهوری چک (۱۰)
ایجاد ۱۹۶۰
منسوخ‌شده ۲۰۰۳
تعداد ۷۶ (بنا بر ۲۰۰۳)
زیربخش‌ها بخش‌های دارای صلاحیت گسترده (۲۰۴)

شهرستان‌های جمهوری چک دومین سطح تقسیمات کشوری در جمهوری چک هستند که در درون استان قرار دارند و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌شود. در حال حاضر ۷۶ شهرستان در این کشور وجود دارند.

جستارهای وابسته