موقوفه مالی یا ذخیره ارزی یک سازمان (به انگلیسی: Financial endowment)، به مقدار جمع هدایای نقدی و اوقاف مالی هدیه‌شده به یک مؤسسه گفته می‌شود.

اصل موقوفه‌های مالی معمولاً توسط مؤسسه اغلب درون یک بانک یا مؤسسه سرمایه‌گذاری بطور درازمدت ذخیره می‌شود و از سود آن برای پیشبرد اهداف و یا توسعه مؤسسه استفاده می‌گردد.

موزه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی، و نهادهای فرهنگی و اجتماعی معمولاً از سیستم موقوفه مالی بهره می‌برند.

جستارهای وابسته