موسیقیِ سازی یا موسیقی بی‌کلام قطعه‌ای موسیقی است که تنها برای صدای سازها تنظیم شده و صدای انسانی یا آواز در آن نیست.

موسیقی ایران به دو بخش کلی سازی و آوازی تقسیم می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع