مهاجرین در اصطلاح اسلامی، به دسته‌ای از صحابه گفته می‌شود که ساکن مکه بودند و سپس از مکه به مدینه هجرت کرده‌اند و بیشترشان از طوایف قریش بودند.

ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابوعبیده جراح و حمزه پسر عبدالمطلب از مشهورترین مهاجرین بودند.

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه اسلام

  • بامداد اسلام، عبدالحسین زرین کوب، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر،۱۳۶۲