خمینه یا منیفولد یا چندگونا (انگلیسی: Manifold، فرانسوی: Variété و آلمانی: Mannigfältigkeit)؛ یک فضای توپولوژیک است که به طور موضعی، اقلیدسی است، بدین معنی که حول هر نقطه، همسایگی موجود است به طوری که از نظر توپولوژیک مانند یک گوی واحد باز در فضای اقلیدسی می‌باشد، ولی از نظر ساختار کلّی می‌تواند از یک فضای اقلیدسی پیچیده‌تر باشد. خط یک خمینه یک بعدی ساده است و دایره یک خمینه یک بعدی کمی پیچیده تر است، حول هر نقطه از دایره می توان یک همسایگی کوچک در نظر گرفت و نیز می توان این همسایگی را به عنوان یک پاره خط در نظر گرفت. پاره خط نیز یک فضای اقلیدسی است، به همین دلیل خمینه را "به طور موضعی اقلیدسی" می نامند.

مجموعه‌ای از نقاط در یک فضای بُرداری که در آن دسته از معادلات چندجمله‌ای، صدق می‌کند که ضرایب آنها در هیئت نرده‌ای فضای بُرداری باشد

برای مثال: عقیده پیشینیان مبنی بر تخت بودن زمین از آنجا ناشی می‌شده که در واقع، هر جسم تقریباً هموار، در مقادیر کوچک خود در حقیقت یک خمینه است.

نمونه‌های ساده

خط راست ساده‌ترین نمونه خمینه یک بعدی‌ست. بعد از آن می‌شود دایره را به عنوان خمینه یک بعدی کمی پیچیده‌تر ذکر کرد، که در هر نقطه از آن، همسایگی کوچکی شبیه پاره‌خط قابل تصوّر است. کره زمین و تصور تخت بودن هم چنین است.

چهار خمینه از منحنی‌های جبری:
 دوایر  شلجمی  هذلولی  مکعبی

جستارهای وابسته