ملودرام (به فرانسوی: Mélodrame) اثری نمایشی یا ادبی است که پیرنگ آن احساسی و متقدم بر شخصیت‌پردازی باشد. شخصیت‌ها در ملودارم، ساده و معمولاً کلیشه‌ای هستند.