مقنع به عربی ( المُقنع ) دهستانی است در عزلهٔ (مخلاف الشعر) وأعمال النادرة، در ناحیهٔ (عزله بنی خولان)،، از توابع استان اَبیَن در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.

جمعیت

جمعیت این دهستان در حدود (۲۱ خانوار) و (۷۹۱۳) نفر می‌باشد.

روستاهای توابع

روستاهای توابع این دهستان عبارتند از:

منبع

  • المقحفی، ابراهیم، احمد ، (مُعجَم المُدُن وَالقَبائِل الیَمَنِیَة) ، منشورات دار الحکمة، صنعاء، چاپ پنجم، وانتشار سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).
  • صنعانی، محمد بن یحیی بن عبدالله بن احمد، الیمانی. ، (اَلأنَباءَ عَن دُولةَ بَلقِیسَ وَ سَبأَ) ، منشورات دار الیمنیة للنشر والتوزیع، صنعاء، چاپ وانتشار سال ۱۹۸۴ میلادی به (عربی).

جستارهای وابسته