در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و صحنه تئاتر مستند درام (به انگلیسی: Docudrama) به فیلم‌هایی با سبک فیلم مستند گفته می‌شود که دارای ویژگی‌های درام اجراهای تاریخی که برگرفته از داستان‌های واقعی تاریخی می‌باشد، است. یک مستند درام می‌تواند یک فیلم و یا یک نوشته باشد.

عنصر اصلی اینگونه داستان‌ها می‌کوشد تا حقایق تاریخی را با چسباندن به جزئیات محیطی تا جایی که اختیارات دراماتیک اجازه می‌دهد و یا شکافی در سابقه تاریخی موجود باشد، بیان کند.