مزار خواجه احمد یسوی
مسجد و مزار خواجه احمد یسوی
مسجد و مزار خواجه احمد یسوی
اطلاعات اثر
مکان KAZ
نوع فرهنگی
معیار ثبت i, iii, iv
شمارهٔ ثبت
منطقه آسیا و اقیانوس آرام
تاریخچه
تاریخچهٔ ثبت ۲۰۰۳ (جلسه ۲۷ام) (طی نشست نامشخص)

مزار خواجه احمد یسوی. ترکستان، استان سیردریا

مزار خواجه احمد یسوی نام مکانی است در شهر حضرت ترکستان (یسی) در جنوب قزاقستان که خواجه احمد یسوی در آنجا دفن شده است. مسجد و مقبره به دستور تیمور لنگ، سرسلسله دودمان گورکانیان بنا نهاده شد.

معماری ایرانی به نام خواجه حسین شیرازی، معمار اصلی مسجد و مقبره خواجه احمد یسوی بود.