مریم سوادکوهی
شناسنامه
تاریخ مرگ ۱۲۹۰ خورشیدی
همسر(ان) رضا شاه پهلوی
فرزندان همدم السلطنه پهلوی
دین اسلام شیعه
اطلاعات سیاسی

مریم سوادکوهی یا تاجماه دخترعمو و نخستین همسر رضا شاه پهلوی سوادکوهی (رضا شاه پهلوی بعدی) بود که رضا شاه پهلوی به سفارش مادر در سال ۱۲۷۴ با وی ازدواج کرد. او اندکی بعد در جوانی در سال ۱۲۹۰ درگذشت و به نقل از برخی منابع رضا شاه پهلوی پیش از آنکه در سال ۱۲۹۵ با تاج‌الملوک ازدواج کند، در سال ۱۲۹۱، صفیه همدانی را صیغه کرده بود. پس مریم را باید مادر همدم السلطنه پهلوی که متولد ۱۲۸۲ است معرفی کرد نه صفیه همدانی را !.

برخی منابع مریم سوادکوهی را با صفیه همدانی اشتباه گرفته‌اند و به گفته برخی منابع همدم السلطنه فرزند صفیه بوده است نه مریم. به نوشته حسین فردوست صفیه همدانی زنی بود که در زمان خدمترضا شاه پهلوی در همدان با او ازدواج کرد و پس از یک سال از هم جدا شدند. در برخی منابع هم آمده است که رضا شاه پهلوی صفیه همدانی را صیغه کرد. رضاخان در سال‌های ۱۲۹۱ تا ۱۲۹۴ در همدان خدمت می‌کرد.