مرکز فرهنگ تاجیک سمرقند نام مرکزی در سمرقند است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال ازبکستان، در پی سیاست‌های ازبک‌سازی دولت و عدم توجه به تاجیکان که بزرگترین اقلیت ازبکستان است زمینه ساز خیزش‌هایی از سوی تاجیکان شد.

در پی یکی ازین خیزش‌ها، شماری از جوانان سمرقند در سال ۱۹۹۱ بطور خودجوش تظاهراتی را ترتیب دادند که منجر به تسخیر ساختمانی از زمان شوروی سابق در محله قوش‌حوض سمرقند شد و آنجا را پایگاهی برای رسیدگی به امور مردم تاجیک قرار دادند. این سازمان هیچ‌گاه از سوی دولت ازبکستان به رسمیت شناخته نشد. ریاست این سازمان تا سال ۲۰۰۵ بر عهده حیات نعمت بود اما پس از حبس خانگی وی توسط دولت این مرکز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

ریاست کنونی ایت مرکز بعهده عبدالوهاب وحیدف، استاد زبان پارسی دانشگاه سمرقند است.

نشان شهر سمرقند.

تاجیکان معاصر ازبکستان

شاعران و نویسندگان

• ادش استد • اسد گل‌زاده • اسدالله شکورف • اسیری خجندی • اکبر پیروزی • امین‌جان شکورف • تمهید سمرقندی • جانی‌بیک قوناقف • جعفر محمد • جلیل خالبای • چهارشنبه دهنوی • حضرت صباحی • حیات نعمت سمرقندی • خوبی سمرقندی • دلشاده فرهادزاد • روشن احسان • سعیده سینوی • سلیمان خواجه‌نظر • سید احمد وصلی • شادی کریم • ظفر صوفی فرغانی • عبدالله رحمان • عبدالله سبحان • عجزی سمرقندی • فطرت سمرقندی • محبوبه نعمت‌زاده • محمّدجان شکوری • محمد شادی • وافی سمرقندی

دیگر فعالان زبان فارسی

شهزاده سمرقندی • عبدالوهاب وحیدف

چهره‌های سیاسی
هنرمندان

• بختیار نذری‌قلف • شاعره اتابکوا • نصیبه عبدالله‌یوا

موضوعات

ازبک‌سازی • مرکز فرهنگ تاجیک سمرقند • سازمان بنیاد سمرقند • انجمن پیوندایرانی‌ستیزیایران‌زمین

جستارهای وابسته

  • تاجیکان ازبکستان
  • گاه‌نامه آواز سمرقند

منبع