مرکز شهرستان در تقسیمات کشوری ایران، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها به بزرگترین شهر یا شهرک واقع شده در یک شهرستان می‌گویند. مرکز شهرستان شهری است که فرمانداری در آن واقع است.

واحد تقسیمات کشوری ایران مسئول نهاد مرتبط مرکز
کشور وزیر کشور وزارت کشور پایتخت
استان استاندار استانداری مرکز استان
شهرستان فرماندار فرمانداری (ویژه) مرکز شهرستان
بخش بخشدار بخشداری مرکز بخش
دهستان دهدار دهداری مرکز دهستان
شهر شهردار شهرداری ندارد
روستا دهیار دهیاری ندارد


جستارهای وابسته