شبک‌ها گروهی از کردها هستند که در شمال عراق و شهر موصل زندگی می‌کنند. مردم شبک ایرانی‌تبارند؛ و به یکی از گویش‌های زازا-گورانی سخن می‌گویند.

پیشینه

ریشه و سر چشمه واژه شبک به طور دقیق نمایان نیست. برخی بر این باور هستند؛ وجه تسمیه واژه شبک از واژه عربی شَبک به معنی در هم آمیختن است؛ و این خود به این موضوع دلالت می‌کند؛ که شبک‌ها از قبایل مختلفی تشکیل شده است. برخی دیگر من جمله آستین هنری لایارد بر این عقیده هستند؛ شبک‌ها از نسل کردان ایرانی و قبایل صحرانشین و دام دار ایرانی هستند؛ که ریشه در خراسان و درسیم در ترکیه دارند.

دین

شبک‌ها پیرو یک طریقت صوفیانه هستند، که با تشیع و اهل حق پیوندهایی دارد. شبک‌ها همچنین به زیارت عتبات شیعه اعتقاد دارند.

زبان

مقایسه برخی از واژگان زبان شبکی با فارسی و زبان‌های شمال غربی ایرانی؛

شبکی فارسی لکی هورامی کردی سورانی مازندرانی گیلکی
çam ceshm cim,cam cem cav cash cushm
ziwan zaban zuan ziwan ziman

ضمیر

شبکی فارسی لکی هورامی کردی سورانی مازندرانی گیلکی
amn-am man me,meni emin, min
atu to tu eto, to tu, to
aw, îna ou ewa ew ew
hima-alama-gisht ma eima,hima ma ême
ishma soma huma shima êwe
ishan ishan,anha ouan,ishun Ade Ewan