محمد ایرانی مجرد (۱۲۵۱ - ۱۳۵۰)، موسیقی‌دان و کارشناس ردیف موسیقی ایرانی بود.

او نوازندگی سه‌تار را نزد میرزا عبدالله فراهانی فراگرفت. حاج محمد ایرانی مجرد، محفلی دائمی در باغچهٔ اختصاصی خود بنیان گذاشت و در آن، هنرجویان جوان موسیقی سنتی را راهنمایی می‌کرد. عبدالله دوامی، نورعلی برومند، داریوش صفوت و محمود کریمی از آموزش‌های وی بهره‌مند شده‌اند.

همچنین در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰، بر ضبط یک دوره ردیف در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی نظارت داشت.