جنگل‌ها و مزارع یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مواد خام قابل بازیافت هستند

مواد خام تجدید شونده یا مواد خام قابل بازیافت مواد خام ارگانیکی هستند که از زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها، دشت‌ها، کویرها، کوه‌ها و دریاها، برای میل به سایر اهداف به جز تغذیه انسانی و دام به کار گرفته می‌شود.

تحقیقات امروز بیشتر معطوف به نحوه استفاده این مواد خام چه با منبع گیاهی و چه با منبع زباله‌ها است.

این مواد به صورت انرژی و یا ماده خام بهره‌وری شده استفاده می‌شوند. استفاده انرژیک در هر سه غالب مایع مثل بیوسوخت (به طور مثال دیزل گیاهی)، جامد مثل ذغال‌های بیوژنیک و یا گاز (بیوگاز) می‌تواند صورت بگیرد. بخش‌هایی که استفاده‌های غیرانرژیک دارند، مواد اولیه را در صنعت‌هایی مانند: روغن، نساجی، الیاف، پلاستیک، شیمی و ... به استفاده می‌گیرند.

گیاهانی که در حوضه مواد خام تجدید شونده قرار دارند، بسته به اینکه مورد استفاده کدام گروه قرار بگیرند به گیاهان انرژی زا با هدف تولید انرژی و یا گیاهان صنعتی با هدف تأمین مواد خام اولیه صنایع مربوطه، تقسیم‌بندی می‌شوند.
  • بر اساس یک مجلس قطعنامه از سوی فدرال وزارت غذا و کشاورزی (BMEL) - بودجه انجمن برای هماهنگی و تحقیق و توسعه و پروژه‌های تظاهرات در منطقه از مواد خام قابل بازیافت جامع کتابخانه با نشریات در مواد خام قابل بازیافت و استفاده از آنها
  • مایکل Pankratius
  • : تحقیق و توسعه و مشاور تبلیغات و بازاریابی در زمینه مواد و انرژی با استفاده از مواد خام تجدید پذیر

نگارخانه