مؤسسه ژئوفیزیک یکی از مراکز آموزشی و پزوهشی وابسته به دانشگاه تهران است. این موسسه مسئولیت تهیه و تنظیم تقویم رسمی ایران را برعهده دارد.

تاریخچه

موسسه ژئوفیزیک در ابتدا با سه بخش زلزله شناسی، مغناطیس سنجی و گرانی سنجی فعالیت خود را آغاز کرد و بعد فعالیت‌های محض، کاربردی و آموزشی مربوط به ژئوفیزیک را به برنامه خود اضافه کرد. در سال ۱۳۶۹ هیئت امنای دانشگاه تهران با تأسیس ۲ گروه ژئوفیزیک و فیزیک فضا موافقت کرد. با تصویب هیئت وزرا در تیر ماه سال۱۳۷۹، موسسه ژئوفیزیک مسئولیت تهیه و تنظیم تقویم رسمی ایران را برعهده دارد که توسط شورایی (موسسه تقویم ژئوفیزیک دانشگاه تهران) در مرکز تقویم دانشگاه تهران تنظیم می‌شود. همچنین با تصویب هیئت وزیران، در آذر ماه سال ۱۳۸۲، مدیریت داده‌های لرزه ای کشور بر عهده موسسه ژئوفیزیک نهاده شد و موسسه ژئوفیزیک مسئولیت خبررسانی فوری و شبانه روزی زمین لرزه را به مراکز دولتی بر عهده گرفت.

در حال حاضر موسسه ژئوفیزیک شامل گروه‌های آموزشی فیزیک زمین و فیزیک فضا می‌باشد. این ۲ گروه در رشته ژئوفیزیک با ۵ گرایش کارشناسی ارشد و۴ گرایش دکتری و رشته فیزیک فضا در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری با ۴ بخش تحقیقاتی ازن و آلودگی هوا، فیزیک خورشیدی و نجوم، هواشناسی و یونسفر دانشجو می‌پذیرد.

گروه‌های آموزشی

 • گروه فیزیک زمین
 • گروه فیزیک فضا

فعالیت‌های پژوهشی

با داشتن بخش‌های مختلف تحقیقاتی، موسسه ژئوفیزیک بستر مناسبی را برای تحقیقاتی در زمینه ثبت ژئولوژیکی، رصد و بازسازی حالت فعلی زمین فراهم اورده‌است و در نتیجه پروژه‌های تحقیقاتی این موسسه بر آن است که اصولی را برای پیشبینی‌های درستی از وضعیت و شرایط آینده جوی بدست آورد. با پروژه‌های تحقیقاتی صورت گرفته این موسسه توانسته‌است که عضویت مراکز و انجمن‌های علمی از قبیل IUGG، IAU، COSPAR، IASPEI، IAHS، IAGA، IAMAS را کسب کند.


امکانات آموزشی و پژوهشی

 • کتابخانه
 • ۱ سایت کامپیوتر
 • مجله «فیزیک زمین و فضا»
 • آزمایشگاه‌ها و تجهیزات مختلف
 • مرکز تقویم دانشگاه تهران
 • مرکز لرزه نگاری کشور
 • بخش‌های مختلف تحقیقاتی، ایستگاه‌های هواشناسی و رصدخانه

 • روابط عمومی دانشگاه تهران
 • وب‌گاه دانشگاه تهران
 • دانشنامهِ اطلاعات پردیس‌های دانشگاه تهران، روابط عمومی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴
 • شناسان دانشگاه تهران، ۱۳۸۳