لوزهها دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند از ورود میکروب‌ها به بدن از راه دهان جلو گیری می‌کنند لوزه کودکان بزرگ است اما با رشد آنها لوزه‌هایشان کوچکتر می‌شود گاهی وقتها این اندام چرکین و دردناک می‌شوند نام این بیماری ورم لوزه است .

لوزه‌ها بخشی از سیستم دفاعی بدن و غدد لنفاوی هستند ولی در شرایطی مانند عفونتهای تنفسی مکرر و تورم بیش از اندازه لوزه‌ها تا حدی که مانع تنفس شوند جراحی و برداشتن آنها ( تونسیلکتومی ) توصیه می‌شود .

  • دائرةالمعارف کودکان و نوجوانان، چاپ پنجم، سال۱۳۸۱